Audyt gastronomiczny (operacyjny) pozwala na sprawdzenie:

  1. istniejącego systemu gastronomicznego,
  2. kontroli pracy wszystkich zatrudnionych pracowników,
  3. sprawdzenie procedur oraz ewentualne wprowadzenie nowych,
  4.  zaproponowanie skutecznego rozwiązania
  5.  zwiększenie rentowności,
  6. wyeliminowanie nieprawidłowości 

a także, co najważniejsze – zminimalizowanie kosztów.

Przeprowadzamy audyty na terenie całego kraju.

Szkolenia i Audyty gastronomiczne KAJA